Sekolah di Terengganu

Sekolah di Terengganu

Terengganu ialah sebuah negeri di Malaysia. Terdapat 504 buah sekolah di Terengganu.

Senarai Sekolah di di Terengganu

Sekolah Kebangsaan Sura

Jenis SK
Email tba1009@moe.edu.my
Alamat Jalan sekolah sura

Sekolah Kebangsaan Seberang Dungun

Jenis SK
Email tba1010@moe.edu.my
Alamat Kg. seberang pintasan

Sekolah Kebangsaan Kuala Abang

Jenis SK
Email tba1011@moe.edu.my
Alamat Dungun

Sekolah Kebangsaan Pulau Serai

Jenis SK
Email tba1012@moe.edu.my
Alamat Kampung pulau serai

Sekolah Kebangsaan Delong

Jenis SK
Email tba1013@moe.edu.my
Alamat Kg delong

Sekolah Kebangsaan Padang Pulut

Jenis SK
Email tba1014@moe.edu.my
Alamat Kampung padang pulut

Sekolah Kebangsaan Kampung Wa

Jenis SK
Email tba1015@moe.edu.my
Alamat Kampung wa

Sekolah Kebangsaan Jerangau

Jenis SK
Email tba1016@moe.edu.my
Alamat Kampung jerangau sungai

Sekolah Kebangsaan Dendang

Jenis SK
Email tba1017@moe.edu.my
Alamat Kg. dendang, bukit besi

Sekolah Kebangsaan Tepus

Jenis SK
Email tba1018@moe.edu.my
Alamat Kampung tepus

Sekolah Kebangsaan Minda Talong

Jenis SK
Email tba1019@moe.edu.my
Alamat Kg. minda

Sekolah Kebangsaan Kuala Jengal

Jenis SK
Email tba1020@moe.edu.my
Alamat Kampung kuala jengal

Sekolah Kebangsaan Jongok Batu

Jenis SK
Email tba1021@moe.edu.my
Alamat Kampung jongok batu

Sekolah Kebangsaan Pasir Raja

Jenis SK
Email tba1022@moe.edu.my
Alamat Kg. pasir raja

Sekolah Kebangsaan Kampung Shukor

Jenis SK
Email tba1023@moe.edu.my
Alamat Kampung shukor

Jenis Pendidikan di Terengganu

PPD di Terengganu

Data Sekolah