Sekolah di Sabah

Sekolah di Sabah

Sabah ialah sebuah negeri di Malaysia. Terdapat 1.297 buah sekolah di Sabah.

Senarai Sekolah di di Sabah

Sekolah Kebangsaan Ambual

Jenis SK
Email xba1001@moe.edu.my
Alamat Peti surat 1054

Sekolah Kebangsaan Apin-apin

Jenis SK
Email xba1002@moe.edu.my
Alamat Peti surat 1256

Sekolah Kebangsaan Banjar

Jenis SK
Email xba1003@moe.edu.my
Alamat Peti surat 188

Sekolah Kebangsaan Batu Lunguyan

Jenis SK
Email xba1004@moe.edu.my
Alamat Peti surat 04

Sekolah Kebangsaan Rancangan Biah

Jenis SK
Email xba1005@moe.edu.my
Alamat Peti surat 63

Sekolah Kebangsaan Binaong

Jenis SK
Email xba1006@moe.edu.my
Alamat Peti surat 175

Sekolah Kebangsaan Bingkor

Jenis SK
Email xba1007@moe.edu.my
Alamat Peti surat 121

Sekolah Kebangsaan Bonor

Jenis SK
Email xba1008@moe.edu.my
Alamat Peti surat 4

Sekolah Kebangsaan Bulu Silou

Jenis SK
Email xba1009@moe.edu.my
Alamat Peti surat 404

Sekolah Kebangsaan Bundu Apin-apin

Jenis SK
Email xba1010@moe.edu.my
Alamat Peti surat 4

Sekolah Kebangsaan Bunsit

Jenis SK
Email xba1011@moe.edu.my
Alamat Peti surat 1756

Sekolah Kebangsaan Kawakaan

Jenis SK
Email xba1012@moe.edu.my
Alamat Peti surat 04

Sekolah Kebangsaan Dalit

Jenis SK
Email xba1013@moe.edu.my
Alamat Peti surat 04

Sekolah Kebangsaan Delayan Tulid

Jenis SK
Email xba1014@moe.edu.my
Alamat Peti surat 04

Sekolah Kebangsaan Kabatang Baru

Jenis SK
Email xba1015@moe.edu.my
Alamat Peti surat 4

Jenis Pendidikan di Sabah

PPD di Sabah

Data Sekolah