Daftar Negeri di Malaysia

Negeri di Malaysia

Sekolah-sekolah Malaysia tersebar di 16 negeri di Malaysia. Setiap negeri mempunyai bilangan sekolah yang berbeza. Senarai 16 negeri adalah seperti berikut:

Data Sekolah