SJKT di PPW Keramat

SJKT di PPW Keramat

PPW Keramat ialah sebuah ppd di Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Malaysia. Bilangan SJKT di PPW Keramat ialah 1 buah sekolah.

Senarai SJKT di PPW Keramat

Sekolah Jenis Kebangsaan (tamil) Fletcher

Jenis SJKT
Email wbd0171@moe.edu.my
Alamat Jalan tun razak

Data Sekolah