Sekolah di PPD Tatau/Sebauh

Sekolah di PPD Tatau/Sebauh

PPD Tatau/Sebauh ialah ppd di Sarawak, Malaysia. Bilangan sekolah di PPD Tatau/Sebauh ialah 30 buah sekolah.

Senarai Sekolah di PPD Tatau/Sebauh

Sekolah Kebangsaan Pandan

Jenis SK
Email yba9105@moe.edu.my
Alamat D/a pejabat pendidikan daerah sebauh, km 1, jalan sebauh/bintulu

Sekolah Kebangsaan Sebauh

Jenis SK
Email yba9106@moe.edu.my
Alamat Km 1, jln sebauh-bintulu

Sekolah Kebangsaan Bukit Mawang

Jenis SK
Email yba9107@moe.edu.my
Alamat D/a pejabat pendidikan daerah sebauh, km 1, jalan sebauh/bintulu

Sekolah Kebangsaan Kuala Tatau

Jenis SK
Email yba9201@moe.edu.my
Alamat D/a pejabat pendidikan daerah tatau, jalan kampung dagang

Sekolah Kebangsaan Ng Penyarai

Jenis SK
Email yba9202@moe.edu.my
Alamat D/a pejabat pendidikan daerah tatau, jalan kampung dagang

Sekolah Kebangsaan Ulu Kakus

Jenis SK
Email yba9203@moe.edu.my
Alamat D/a pejabat pendidikan daerah tatau, jalan kampung dagang

Sekolah Kebangsaan Kelawit

Jenis SK
Email yba9204@moe.edu.my
Alamat D/a pejabat pendidikan daerah tatau, jalan kampung dagang

Sekolah Kebangsaan Labang

Jenis SK
Email ybb9101@moe.edu.my
Alamat D/a pejabat pendidikan daerah sebauh, km 1, jalan sebauh/bintulu

Sekolah Kebangsaan Kuala Binyo

Jenis SK
Email ybb9102@moe.edu.my
Alamat D/a pejabat pendidikan daerah sebauh, km 1, jalan sebauh/bintulu

Sekolah Kebangsaan Sg Sebungan

Jenis SK
Email ybb9104@moe.edu.my
Alamat D/a pejabat pendidikan daerah sebauh, km 1, jalan sebauh/bintulu

Sekolah Kebangsaan Sg Genaan

Jenis SK
Email ybb9105@moe.edu.my
Alamat D/a pejabat pendidikan daerah sebauh, km 1, jalan sebauh/bintulu

Sekolah Kebangsaan Sg. Sengian Labang

Jenis SK
Email ybb9106@moe.edu.my
Alamat D/a pejabat pendidikan daerah sebauh, km 1, jalan sebauh/bintulu

Sekolah Kebangsaan Hermanus Assan

Jenis SK
Email ybb9107@moe.edu.my
Alamat D/a pejabat pendidikan daerah sebauh, km 1, jalan sebauh/bintulu

Sekolah Kebangsaan Kuala Kebulu

Jenis SK
Email ybb9108@moe.edu.my
Alamat D/a pejabat pendidikan daerah sebauh, km 1, jalan sebauh/bintulu

Sekolah Kebangsaan Kuala Sigu

Jenis SK
Email ybb9114@moe.edu.my
Alamat D/a pejabat pendidikan daerah sebauh, km 1, jalan sebauh/bintulu

Jenis Pendidikan di PPD Tatau/Sebauh

Data Sekolah