Sekolah di PPD Tambunan

Sekolah di PPD Tambunan

PPD Tambunan ialah ppd di Sabah, Malaysia. Bilangan sekolah di PPD Tambunan ialah 33 buah sekolah.

Senarai Sekolah di PPD Tambunan

Sekolah Kebangsaan Geras

Jenis SK
Email xba1201@moe.edu.my
Alamat Peti surat 465

Sekolah Kebangsaan Kaingaran

Jenis SK
Email xba1202@moe.edu.my
Alamat Peti surat 124

Sekolah Kebangsaan Kerokot

Jenis SK
Email xba1203@moe.edu.my
Alamat Peti surat 70

Sekolah Kebangsaan Kiawayan

Jenis SK
Email xba1204@moe.edu.my
Alamat Peti surat 3

Sekolah Kebangsaan Kumawanan

Jenis SK
Email xba1205@moe.edu.my
Alamat Peti surat 168

Sekolah Kebangsaan Kinabaan

Jenis SK
Email xba1206@moe.edu.my
Alamat Peti surat 19

Sekolah Kebangsaan Kuala Namadan Tambunan

Jenis SK
Email xba1207@moe.edu.my
Alamat Peti surat 85

Sekolah Kebangsaan Monsok Tengah

Jenis SK
Email xba1208@moe.edu.my
Alamat Peti surat 148

Sekolah Kebangsaan Nukakatan

Jenis SK
Email xba1209@moe.edu.my
Alamat Peti surat 27

Sekolah Kebangsaan Patau

Jenis SK
Email xba1210@moe.edu.my
Alamat Peti surat 252

Sekolah Kebangsaan Pegalan Kusob

Jenis SK
Email xba1211@moe.edu.my
Alamat Peti surat 80,kampung makatip

Sekolah Kebangsaan Rompon

Jenis SK
Email xba1212@moe.edu.my
Alamat Peti surat49

Sekolah Kebangsaan Bambangan

Jenis SK
Email xba1213@moe.edu.my
Alamat Peti surat 147

Sekolah Kebangsaan Lotong

Jenis SK
Email xba1214@moe.edu.my
Alamat Peti surat 173

Sekolah Kebangsaan Sunsuron

Jenis SK
Email xba1217@moe.edu.my
Alamat Peti surat 61

Jenis Pendidikan di PPD Tambunan

Data Sekolah