SK di PPD Subis

SK di PPD Subis

PPD Subis ialah sebuah ppd di Sarawak, Malaysia. Bilangan SK di PPD Subis ialah 40 buah sekolah.

Senarai SK di PPD Subis

Sekolah Kebangsaan Kelapa Sawit No. 4

Jenis SK
Email yba4402@moe.edu.my
Alamat D/a pejabat pendidikan daerah subis

Sekolah Kebangsaan Kpg. Angus

Jenis SK
Email yba4403@moe.edu.my
Alamat D/a pejabat pendidikan daerah subis

Sekolah Kebangsaan Kpg. Masjid

Jenis SK
Email yba4404@moe.edu.my
Alamat D/a pejabat pendidikan daerah subis

Sekolah Kebangsaan Beliau Ahad

Jenis SK
Email yba4405@moe.edu.my
Alamat D/a pejabat pendidikan daerah subis

Sekolah Kebangsaan Kita

Jenis SK
Email yba4406@moe.edu.my
Alamat D/a pejabat pendidikan daerah subis

Sekolah Kebangsaan Bekenu

Jenis SK
Email yba4407@moe.edu.my
Alamat Pejabat pendidikan daerah subis

Sekolah Kebangsaan Tawakal Satap

Jenis SK
Email yba4408@moe.edu.my
Alamat D/a pejabat pendidikan daerah subis

Sekolah Kebangsaan Ulu Satap

Jenis SK
Email yba4410@moe.edu.my
Alamat D/a pejabat pendidikan daerah subis

Sekolah Kebangsaan Kpg. Selanyau

Jenis SK
Email yba4411@moe.edu.my
Alamat Pejabat pendidikan daerah subis

Sekolah Kebangsaan Rancangan Sepupok

Jenis SK
Email yba4412@moe.edu.my
Alamat D/a pejabat pendidikan daerah subis

Sekolah Kebangsaan Rumah Undi

Jenis SK
Email yba4413@moe.edu.my
Alamat D/a pejabat pendidikan daerah subis

Sekolah Kebangsaan Suai 1

Jenis SK
Email yba4414@moe.edu.my
Alamat D/a pejabat pendidikan daerah subis

Sekolah Kebangsaan Rumah Mentali

Jenis SK
Email yba4415@moe.edu.my
Alamat D/a pejabat pendidikan daerah subis

Sekolah Kebangsaan Tanjung Belipat

Jenis SK
Email yba4416@moe.edu.my
Alamat D/a pejabat pendidikan daerah subis

Sekolah Kebangsaan Keluru Tengah

Jenis SK
Email yba4417@moe.edu.my
Alamat D/a pejabat pendidikan daerah subis

Data Sekolah