Sekolah di PPD Serian

Sekolah di PPD Serian

PPD Serian ialah ppd di Sarawak, Malaysia. Bilangan sekolah di PPD Serian ialah 86 buah sekolah.

Senarai Sekolah di PPD Serian

Sekolah Kebangsaan Tepoi

Jenis SK
Email yba8201@moe.edu.my
Alamat D/a pejabat pendidikan daerah serian, batu 1, jalan serian/sri aman

Sekolah Kebangsaan Mubok Berawan

Jenis SK
Email yba8202@moe.edu.my
Alamat D/a pejabat pendidikan daerah serian, batu 1, jalan serian/sri aman

Sekolah Kebangsaan Triang

Jenis SK
Email yba8203@moe.edu.my
Alamat D/a pejabat pendidikan daerah serian km 2 jalan serian-sri aman

Sekolah Kebangsaan Samarahan Estate

Jenis SK
Email ybb8201@moe.edu.my
Alamat D/a pejabat pendidikan daerah serian, batu 1, jalan serian/sri aman

Sekolah Kebangsaan Tebakang

Jenis SK
Email ybb8202@moe.edu.my
Alamat D/a pejabat pendidikan daerah serian, batu 1, jalan serian/sri aman

Sekolah Kebangsaan Tebedu

Jenis SK
Email ybb8203@moe.edu.my
Alamat D/a pejabat pendidikan daerah serian, batu 1, jalan serian/sri aman

Sekolah Kebangsaan Tema

Jenis SK
Email ybb8204@moe.edu.my
Alamat D/a pejabat pendidikan daerah serian, batu 1, jalan serian/sri aman

Sekolah Kebangsaan Tanah Merah

Jenis SK
Email ybb8205@moe.edu.my
Alamat D/a pejabat pendidikan daerah serian, batu 1, jalan serian/sri aman

Sekolah Kebangsaan Krusen

Jenis SK
Email ybb8206@moe.edu.my
Alamat D/a pejabat pendidikan daerah serian, batu 1, jalan serian/sri aman

Sekolah Kebangsaan Lebur / Remun

Jenis SK
Email ybb8207@moe.edu.my
Alamat D/a pejabat pendidikan daerah serian, batu 1, jalan serian/sri aman

Sekolah Kebangsaan Tarat

Jenis SK
Email ybb8209@moe.edu.my
Alamat D/a pejabat pendidikan daerah serian, batu 1, jalan serian/sri aman

Sekolah Kebangsaan Rayang

Jenis SK
Email ybb8210@moe.edu.my
Alamat D/a pejabat pendidikan daerah serian, batu 1, jalan serian/sri aman

Sekolah Kebangsaan Balai Ringin

Jenis SK
Email ybb8211@moe.edu.my
Alamat D/a pejabat pendidikan daerah serian, batu 1, jalan serian/sri aman

Sekolah Kebangsaan Tian Murud

Jenis SK
Email ybb8212@moe.edu.my
Alamat D/a pejabat pendidikan daerah serian, batu 1, jalan serian/sri aman

Sekolah Kebangsaan Tesu

Jenis SK
Email ybb8213@moe.edu.my
Alamat D/a pejabat pendidikan daerah serian, batu 1, jalan serian/sri aman

Jenis Pendidikan di PPD Serian

Data Sekolah