Sekolah di PPD Samarahan

Sekolah di PPD Samarahan

PPD Samarahan ialah ppd di Sarawak, Malaysia. Bilangan sekolah di PPD Samarahan ialah 59 buah sekolah.

Senarai Sekolah di PPD Samarahan

Sekolah Kebangsaan Wira Jaya

Jenis SK
Email yba1349@moe.edu.my
Alamat D/a pejabat pendidikan daerah samarahan, jalan dato mohd musa

Sekolah Kebangsaan Meranek

Jenis SK
Email yba8101@moe.edu.my
Alamat D/a pejabat pendidikan daerah samarahan, jalan dato mohd musa

Sekolah Kebangsaan Mang

Jenis SK
Email yba8102@moe.edu.my
Alamat D/a pejabat pendidikan daerah samarahan, jalan dato mohd musa

Sekolah Kebangsaan Serpan

Jenis SK
Email yba8103@moe.edu.my
Alamat D/a pejabat pendidikan daerah samarahan, jalan dato mohd musa

Sekolah Kebangsaan Mata Parang

Jenis SK
Email yba8104@moe.edu.my
Alamat D/a pejabat pendidikan daerah samarahan, jalan dato mohd musa

Sekolah Kebangsaan Tambirat

Jenis SK
Email yba8105@moe.edu.my
Alamat D/a pejabat pendidikan daerah samarahan, jalan dato mohd musa

Sekolah Kebangsaan Pinang

Jenis SK
Email yba8106@moe.edu.my
Alamat Kampung pinang

Sekolah Kebangsaan Dato Traoh Muara Tuang

Jenis SK
Email yba8107@moe.edu.my
Alamat D/a pejabat pendidikan daerah samarahan, jalan dato mohd musa

Sekolah Kebangsaan Kg Baru

Jenis SK
Email yba8108@moe.edu.my
Alamat D/a pejabat pendidikan daerah samarahan, jalan dato mohd musa

Sekolah Kebangsaan Endap

Jenis SK
Email yba8109@moe.edu.my
Alamat D/a pejabat pendidikan daerah samarahan, jalan dato mohd. musa

Sekolah Kebangsaan Sambir

Jenis SK
Email yba8110@moe.edu.my
Alamat D/a pejabat pendidikan daerah samarahan, jalan dato mohd musa

Sekolah Kebangsaan Tanjong Apong

Jenis SK
Email yba8111@moe.edu.my
Alamat D/a pejabat pendidikan daerah samarahan, jalan dato mohd musa

Sekolah Kebangsaan Kg Melayu

Jenis SK
Email yba8112@moe.edu.my
Alamat D/a pejabat pendidikan kota samarahan, jalan dato mohd musa

Sekolah Kebangsaan Sebandi Matang

Jenis SK
Email yba8113@moe.edu.my
Alamat D/a pejabat pendidikan daerah samarahan, jalan dato mohd musa

Sekolah Kebangsaan Tambay

Jenis SK
Email yba8114@moe.edu.my
Alamat D/a pejabat pendidikan daerah samarahan, jalan dato mohd musa

Jenis Pendidikan di PPD Samarahan

Data Sekolah