Sekolah di PPD Kapit

Sekolah di PPD Kapit

PPD Kapit ialah ppd di Sarawak, Malaysia. Bilangan sekolah di PPD Kapit ialah 49 buah sekolah.

Senarai Sekolah di PPD Kapit

Sekolah Kebangsaan Ng Peraran

Jenis SK
Email yba7101@moe.edu.my
Alamat D/a pejabat pendidikan daerah kapit, tingkat 1 & 2, wisma persekutuan, jalan penghulu nyanggau

Sekolah Kebangsaan Bebangan

Jenis SK
Email yba7102@moe.edu.my
Alamat D/a pejabat pendidikan daerah kapit, tingkat 1 & 2, wisma persekutuan, jalan penghulu nyanggau

Sekolah Kebangsaan Sg Paku

Jenis SK
Email yba7103@moe.edu.my
Alamat D/a pejabat pendidikan daerah kapit tingkat 1 wisma persekutuan jalan penghulu nyanggau

Sekolah Kebangsaan Oyan Tengah

Jenis SK
Email yba7104@moe.edu.my
Alamat D/a pejabat pendidikan daerah kapit, tingkat 1 & 2, wisma persekutuan, jalan penghulu nyanggau

Sekolah Kebangsaan Rantau Panjai

Jenis SK
Email yba7105@moe.edu.my
Alamat D/a pejabat pendidikan daerah kapit, tingkat 1 & 2, wisma persekutuan, jalan penghulu nyanggau

Sekolah Kebangsaan Lubok Baya

Jenis SK
Email yba7107@moe.edu.my
Alamat D/a pejabat pendidikan daerah kapit, tingkat 1 & 2, wisma persekutuan, jalan penghulu nyanggau

Sekolah Kebangsaan Sg Tunoh

Jenis SK
Email yba7108@moe.edu.my
Alamat D/a pejabat pendidikan daerah kapit, tingkat 1 & 2, wisma persekutuan, jalan penghulu nyanggau

Sekolah Kebangsaan Ng Bawai

Jenis SK
Email yba7109@moe.edu.my
Alamat D/a pejabat pendidikan daerah kapit, tingkat 1 & 2, wisma persekutuan, jalan penghulu nyanggau

Sekolah Kebangsaan Kapit

Jenis SK
Email yba7110@moe.edu.my
Alamat D/a pejabat pendidikan daerah kapit, tingkat 1 & 2, wisma persekutuan, jalan penghulu nyanggau

Sekolah Kebangsaan Ng Merit

Jenis SK
Email ybb7101@moe.edu.my
Alamat Nanga merit

Sekolah Kebangsaan Ng Pelagus

Jenis SK
Email ybb7102@moe.edu.my
Alamat D/a pejabat pendidikan daerah kapit, tingkat 1 & 2, wisma persekutuan, jalan penghulu nyanggau

Sekolah Kebangsaan Temenggong Koh

Jenis SK
Email ybb7103@moe.edu.my
Alamat D/a pejabat pendidikan daerah kapit, tingkat 1 & 2, wisma persekutuan, jalan penghulu nyanggau

Sekolah Kebangsaan Ng Stapang

Jenis SK
Email ybb7104@moe.edu.my
Alamat D/a pejabat pendidikan daerah kapit, tingkat 1 & 2, wisma persekutuan, jalan penghulu nyanggau

Sekolah Kebangsaan Ng Ibau

Jenis SK
Email ybb7105@moe.edu.my
Alamat D/a pejabat pendidikan daerah kapit, tingkat 1 & 2, wisma persekutuan, jalan penghulu nyanggau

Sekolah Kebangsaan Ng Bena

Jenis SK
Email ybb7107@moe.edu.my
Alamat D/a pejabat pendidikan daerah kapit, tingkat 1 & 2, wisma persekutuan, jalan penghulu nyanggau

Jenis Pendidikan di PPD Kapit

Data Sekolah