Sekolah di PPD Betong

Sekolah di PPD Betong

PPD Betong ialah ppd di Sarawak, Malaysia. Bilangan sekolah di PPD Betong ialah 55 buah sekolah.

Senarai Sekolah di PPD Betong

Sekolah Kebangsaan Maludam

Jenis SK
Email yba2108@moe.edu.my
Alamat D/a pejabat pendidikan daerah betong, jalan yong shau nen

Sekolah Kebangsaan Balingan

Jenis SK
Email yba2401@moe.edu.my
Alamat D/a pejabat pendidikan daerah betong, jalan yong shau nen

Sekolah Kebangsaan Mangut

Jenis SK
Email yba2402@moe.edu.my
Alamat D/a pejabat pendidikan daerah betong, jalan yong shau nen

Sekolah Kebangsaan Serembang

Jenis SK
Email yba2403@moe.edu.my
Alamat D/a pejabat pendidikan daerah betong, jalan yong shau nen

Sekolah Kebangsaan Kpg. Buda

Jenis SK
Email yba2404@moe.edu.my
Alamat Kampung buda

Sekolah Kebangsaan Sebemban

Jenis SK
Email yba2405@moe.edu.my
Alamat D/a pejabat pendidikan daerah betong, jalan yong shau nen

Sekolah Kebangsaan Spinang

Jenis SK
Email yba2406@moe.edu.my
Alamat D/a pejabat pendidikan daerah betong, jalan yong shau nen

Sekolah Kebangsaan Spaoh

Jenis SK
Email yba2407@moe.edu.my
Alamat D/a pejabat pendidikan daerah betong, jalan yong shau nen

Sekolah Kebangsaan Abang Abdul Kadir

Jenis SK
Email yba2408@moe.edu.my
Alamat D/a pejabat pendidikan daerah betong, jalan yong shau nen

Sekolah Kebangsaan Beladin

Jenis SK
Email yba2409@moe.edu.my
Alamat D/a pejabat pendidikan daerah betong, jalan yong shau nen

Sekolah Kebangsaan Pusa

Jenis SK
Email yba2410@moe.edu.my
Alamat D/a pejabat pendidikan daerah betong, jalan yong shau nen

Sekolah Kebangsaan Datuk Bandar

Jenis SK
Email yba2411@moe.edu.my
Alamat D/a pejabat pendidikan daerah betong, jalan yong shau nen

Sekolah Kebangsaan Tanjung Assam

Jenis SK
Email yba2412@moe.edu.my
Alamat D/a pejabat pendidikan daerah betong, jalan yong shau nen

Sekolah Kebangsaan Tui

Jenis SK
Email yba2413@moe.edu.my
Alamat D/a pejabat pendidikan daerah betong, jalan yong shau nen

Sekolah Kebangsaan Semarang

Jenis SK
Email yba2414@moe.edu.my
Alamat D/a pejabat pendidikan daerah betong, jalan yong shau nen

Jenis Pendidikan di PPD Betong

Data Sekolah