SJKT di Perlis

SJKT di Perlis

Perlis ialah sebuah negeri di Malaysia. Bilangan SJKT di Perlis ialah 1 buah sekolah.

Senarai SJKT di Perlis

Sekolah Jenis Kebangsaan (tamil) Kangar

Jenis SJKT
Email rbd0053@moe.edu.my
Alamat Jalan padang katong

SJKT di PPD di Perlis

Data Sekolah