KV di Melaka

KV di Melaka

Melaka ialah sebuah negeri di Malaysia. Bilangan KV di Melaka ialah 3 buah sekolah.

Senarai KV di Melaka

Kolej Vokasional Datuk Seri Mohd. Zin

Jenis KV
Email mha0001@moe.edu.my
Alamat Jalan pengkalan

Kolej Vokasional Datuk Seri Abu Zahar Isnin

Jenis KV
Email mha1001@moe.edu.my
Alamat Jalan kemendor

Kolej Vokasional Melaka Tengah

Jenis KV
Email mha2002@moe.edu.my
Alamat Bukit katil

KV di PPD di Melaka

Data Sekolah