Daftar Jenis Pendidikan di Malaysia

Negeri di Malaysia

Sekolah Malaysia boleh dibahagikan kepada 18 jenis. Iaitu seperti berikut:

Data Sekolah