Sekolah di PPD Song

Sekolah di PPD Song

PPD Song ialah ppd di Sarawak, Malaysia. Bilangan sekolah di PPD Song ialah 20 buah sekolah.

Senarai Sekolah di PPD Song

Sekolah Kebangsaan Ng Engkuah

Jenis SK
Email ybb7301@moe.edu.my
Alamat D/a pejabat pendidikan daerah song

Sekolah Kebangsaan Ng Beguang

Jenis SK
Email ybb7302@moe.edu.my
Alamat D/a pejabat pendidikan daerah song

Sekolah Kebangsaan Ng Nansang

Jenis SK
Email ybb7303@moe.edu.my
Alamat D/a pejabat pendidikan daerah song

Sekolah Kebangsaan Ng Bangkit

Jenis SK
Email ybb7304@moe.edu.my
Alamat D/a pejabat pendidikan daerah song

Sekolah Kebangsaan Ng Dalai

Jenis SK
Email ybb7305@moe.edu.my
Alamat D/a pejabat pendidikan daerah song

Sekolah Kebangsaan Tan Sri Datuk Temenggong Jugah

Jenis SK
Email ybb7306@moe.edu.my
Alamat D/a pejabat pendidikan daerah song

Sekolah Kebangsaan Nanga Nyimoh

Jenis SK
Email ybb7307@moe.edu.my
Alamat D/a pejabat pendidikan daerah song

Sekolah Kebangsaan Lubok Ipoh

Jenis SK
Email ybb7308@moe.edu.my
Alamat D/a pejabat pendidikan daerah song

Sekolah Kebangsaan Ng Janan

Jenis SK
Email ybb7309@moe.edu.my
Alamat D/a pejabat pendidikan daerah song

Sekolah Kebangsaan Lubok Bedil

Jenis SK
Email ybb7310@moe.edu.my
Alamat D/a pejabat pendidikan daerah song

Sekolah Kebangsaan Ng Musah

Jenis SK
Email tiada
Alamat D/a pejabat pendidikan daerah song

Sekolah Kebangsaan Ng Embuau

Jenis SK
Email ybb7312@moe.edu.my
Alamat D/a pejabat pendidikan daerah song

Sekolah Kebangsaan Ng Temalat

Jenis SK
Email ybb7313@moe.edu.my
Alamat D/a pejabat pendidikan daerah song

Sekolah Kebangsaan Ng Selibut

Jenis SK
Email ybb7314@moe.edu.my
Alamat D/a pejabat pendidikan daerah song

Sekolah Kebangsaan Ulu Melipis

Jenis SK
Email ybb7315@moe.edu.my
Alamat D/a pejabat pendidikan daerah song

Jenis Pendidikan di PPD Song

Data Sekolah