Sekolah di PPD Lundu

Sekolah di PPD Lundu

PPD Lundu ialah ppd di Sarawak, Malaysia. Bilangan sekolah di PPD Lundu ialah 34 buah sekolah.

Senarai Sekolah di PPD Lundu

Sekolah Kebangsaan Stunggang Melayu

Jenis SK
Email yba1401@moe.edu.my
Alamat D/a pejabat pendidikan daerah lundu

Sekolah Kebangsaan Telok Melano

Jenis SK
Email yba1402@moe.edu.my
Alamat D/a pejabat pendidikan daerah lundu

Sekolah Kebangsaan Stoh

Jenis SK
Email yba1403@moe.edu.my
Alamat D/a pejabat pendidikan daerah lundu

Sekolah Kebangsaan Sematan

Jenis SK
Email ybb1401@moe.edu.my
Alamat D/a pejabat pendidikan daerah lundu

Sekolah Kebangsaan Pueh

Jenis SK
Email ybb1402@moe.edu.my
Alamat D/a pejabat pendidikan daerah lundu

Sekolah Kebangsaan Sebiris

Jenis SK
Email ybb1403@moe.edu.my
Alamat Kampung sebiris, jalan lundu - sematan

Sekolah Kebangsaan Selampit

Jenis SK
Email ybb1404@moe.edu.my
Alamat D/a pejabat pendidikan daerah lundu

Sekolah Kebangsaan Lebai Mentali

Jenis SK
Email ybb1406@moe.edu.my
Alamat D/a pejabat pendidikan daerah lundu

Sekolah Kebangsaan Jangkar

Jenis SK
Email ybb1407@moe.edu.my
Alamat D/a pejabat pendidikan daerah lundu

Sekolah Kebangsaan Sampadi

Jenis SK
Email ybb1409@moe.edu.my
Alamat D/a pejabat pendidikan daerah lundu

Sekolah Kebangsaan Biawak

Jenis SK
Email ybb1410@moe.edu.my
Alamat D/a pejabat pendidikan daerah lundu

Sekolah Kebangsaan Paon/temaga

Jenis SK
Email ybb1411@moe.edu.my
Alamat D/a pejabat pendidikan daerah lundu

Sekolah Kebangsaan Stungkor

Jenis SK
Email ybb1412@moe.edu.my
Alamat D/a pejabat pendidikan daerah lundu

Sekolah Kebangsaan Sebat

Jenis SK
Email ybb1413@moe.edu.my
Alamat D/a pejabat pendidikan daerah lundu

Sekolah Kebangsaan Pasir Tengah

Jenis SK
Email ybb1414@moe.edu.my
Alamat Kampung pasir tengah

Jenis Pendidikan di PPD Lundu

Data Sekolah