Sekolah di PPD Julau

Sekolah di PPD Julau

PPD Julau ialah ppd di Sarawak, Malaysia. Bilangan sekolah di PPD Julau ialah 37 buah sekolah.

Senarai Sekolah di PPD Julau

Sekolah Kebangsaan Ulu Pedanum

Jenis SK
Email yba6201@moe.edu.my
Alamat Ulu pedanum

Sekolah Kebangsaan Ulu Sg Naman

Jenis SK
Email ybb3232@moe.edu.my
Alamat D/a pejabat pendidikan daerah julau

Sekolah Kebangsaan Ng Serau

Jenis SK
Email ybb6201@moe.edu.my
Alamat D/a pejabat pendidikan daerah julau

Sekolah Kebangsaan Nanga Lasi

Jenis SK
Email ybb6202@moe.edu.my
Alamat D/a pejabat pendidikan daerah julau

Sekolah Kebangsaan Nanga Meluan

Jenis SK
Email ybb6203@moe.edu.my
Alamat D/a pejabat pendidikan daerah julau

Sekolah Kebangsaan Nanga Pakan

Jenis SK
Email ybb6204@moe.edu.my
Alamat D/a pejabat pendidikan daerah julau

Sekolah Kebangsaan Nanga Wak

Jenis SK
Email ybb6205@moe.edu.my
Alamat D/a pejabat pendidikan daerah julau

Sekolah Kebangsaan Nanga Entaih

Jenis SK
Email ybb6206@moe.edu.my
Alamat D/a pejabat pendidikan daerah julau

Sekolah Kebangsaan Ulu Manding

Jenis SK
Email ybb6207@moe.edu.my
Alamat D/a pejabat pendidikan daerah julau

Sekolah Kebangsaan Nanga Merurun

Jenis SK
Email ybb6208@moe.edu.my
Alamat D/a pejabat pendidikan daerah julau

Sekolah Kebangsaan Nanga Pedanum

Jenis SK
Email ybb6209@moe.edu.my
Alamat D/a pejabat pendidikan daerah julau

Sekolah Kebangsaan Nanga Babai

Jenis SK
Email ybb6210@moe.edu.my
Alamat D/a pejabat pendidikan daerah julau

Sekolah Kebangsaan Nanga Maong

Jenis SK
Email ybb6211@moe.edu.my
Alamat D/a pejabat pendidikan daerah julau

Sekolah Kebangsaan Nanga Kedup

Jenis SK
Email ybb6212@moe.edu.my
Alamat D/a pejabat pendidikan daerah julau

Sekolah Kebangsaan Nanga Entabai

Jenis SK
Email ybb6213@moe.edu.my
Alamat D/a pejabat pendidikan daerah julau

Jenis Pendidikan di PPD Julau

Data Sekolah