Sekolah di PPD Daro

Sekolah di PPD Daro

PPD Daro ialah ppd di Sarawak, Malaysia. Bilangan sekolah di PPD Daro ialah 45 buah sekolah.

Senarai Sekolah di PPD Daro

Sekolah Kebangsaan Abang Buyuk

Jenis SK
Email yba6101@moe.edu.my
Alamat D/a pejabat pendidikan daerah daro

Sekolah Kebangsaan Abang Gesa

Jenis SK
Email yba6103@moe.edu.my
Alamat D/a pejabat pendidikan daerah daro

Sekolah Kebangsaan Orang Kaya Muda

Jenis SK
Email yba6104@moe.edu.my
Alamat D/a pejabat pendidikan daerah daro

Sekolah Kebangsaan Abang Galau

Jenis SK
Email yba6106@moe.edu.my
Alamat Kampung rajang

Sekolah Kebangsaan Stalon

Jenis SK
Email yba6110@moe.edu.my
Alamat D/a pejabat pendidikan daerah daro

Sekolah Kebangsaan Tanjong Manis

Jenis SK
Email sktm6112@gmail.com
Alamat D/a pejabat pendidikan daerah daro

Sekolah Kebangsaan Kg Serdeng

Jenis SK
Email yba6301@moe.edu.my
Alamat D/a pejabat pendidikan daerah daro

Sekolah Kebangsaan Salah Kechil

Jenis SK
Email yba6401@moe.edu.my
Alamat D/a pejabat pendidikan daerah daro

Sekolah Kebangsaan Hijrah Badong

Jenis SK
Email yba6402@moe.edu.my
Alamat D/a pejabat pendidikan daerah daro

Sekolah Kebangsaan Sungei Passin

Jenis SK
Email ybb3214@moe.edu.my
Alamat D/a pejabat pendidikan daerah daro

Sekolah Kebangsaan Batang Lassa

Jenis SK
Email ybb3220@moe.edu.my
Alamat D/a pejabat pendidikan daerah daro

Sekolah Kebangsaan Bayang

Jenis SK
Email ybb6110@moe.edu.my
Alamat D/a pejabat pendidikan daerah daro

Sekolah Kebangsaan Sebako

Jenis SK
Email ybb6116@moe.edu.my
Alamat D/a pejabat pendidikan daerah daro

Sekolah Kebangsaan Nanga Semah

Jenis SK
Email ybb6301@moe.edu.my
Alamat D/a pejabat pendidikan daerah daro

Sekolah Kebangsaan Semop

Jenis SK
Email ybb6309@moe.edu.my
Alamat D/a pejabat pendidikan daerah daro

Jenis Pendidikan di PPD Daro

Data Sekolah