Sekolah di PPD Dalat

Sekolah di PPD Dalat

PPD Dalat ialah ppd di Sarawak, Malaysia. Bilangan sekolah di PPD Dalat ialah 29 buah sekolah.

Senarai Sekolah di PPD Dalat

Sekolah Kebangsaan Kampung Kebuaw

Jenis SK
Email yba3202@moe.edu.my
Alamat D/a pejabat pendidikan daerah dalat

Sekolah Kebangsaan Kampung Igan

Jenis SK
Email yba3203@moe.edu.my
Alamat D/a pejabat pendidikan daerah dalat

Sekolah Kebangsaan Sg Rasau

Jenis SK
Email ybb3212@moe.edu.my
Alamat D/a pejabat pendidikan daerah dalat

Sekolah Kebangsaan Sg Pinang

Jenis SK
Email ybb3222@moe.edu.my
Alamat D/a pejabat pendidikan daerah dalat

Sekolah Kebangsaan Kg Bungan

Jenis SK
Email ybb3224@moe.edu.my
Alamat D/a pejabat pendidikan daerah dalat

Sekolah Kebangsaan Sg Ilas

Jenis SK
Email ybb3229@moe.edu.my
Alamat D/a pejabat pendidikan daerah dalat

Sekolah Kebangsaan Kpg Teh

Jenis SK
Email ybb3501@moe.edu.my
Alamat D/a pejabat pendidikan daerah dalat

Sekolah Kebangsaan Baoh Ulu

Jenis SK
Email ybb3503@moe.edu.my
Alamat D/a pejabat pendidikan daerah dalat

Sekolah Kebangsaan Kampung Bakong Terus

Jenis SK
Email ybb3507@moe.edu.my
Alamat D/a pejabat pendidikan daerah dalat

Sekolah Kebangsaan Datu Pengiran Mohamad

Jenis SK
Email ybe3501@moe.edu.my
Alamat D/a pejabat pendidikan daerah dalat

Sekolah Kebangsaan Kg Tanam

Jenis SK
Email ybe3502@moe.edu.my
Alamat D/a pejabat pendidikan daerah dalat

Sekolah Kebangsaan Kg Balan

Jenis SK
Email ybe3503@moe.edu.my
Alamat D/a pejabat pendidikan daerah dalat

Sekolah Kebangsaan Sg Ud

Jenis SK
Email ybe3504@moe.edu.my
Alamat D/a pejabat pendidikan daerah dalat

Sekolah Kebangsaan Sungai Kut Tengah Dalat

Jenis SK
Email ybe3505@moe.edu.my
Alamat D/a pejabat pendidikan daerah dalat

Sekolah Kebangsaan Kg Senau

Jenis SK
Email ybe3506@moe.edu.my
Alamat D/a pejabat pendidikan daerah dalat

Jenis Pendidikan di PPD Dalat

Data Sekolah