Sekolah di PPD Belaga

Sekolah di PPD Belaga

PPD Belaga ialah ppd di Sarawak, Malaysia. Bilangan sekolah di PPD Belaga ialah 15 buah sekolah.

Senarai Sekolah di PPD Belaga

Sekolah Kebangsaan Ng Telawan

Jenis SK
Email yba7201@moe.edu.my
Alamat D/a pejabat pendidikan daerah belaga

Sekolah Kebangsaan Long Urun

Jenis SK
Email yba7203@moe.edu.my
Alamat D/a pejabat pendidikan daerah belaga

Sekolah Kebangsaan Lusong Laku

Jenis SK
Email yba7204@moe.edu.my
Alamat Sungai linau

Sekolah Kebangsaan Tegulang

Jenis SK
Email yba7205@moe.edu.my
Alamat Program penempatan semula murum tegulang dan matalun

Sekolah Kebangsaan Metalun

Jenis SK
Email yba7206@moe.edu.my
Alamat Program penempatan semula murum, tegulang dan metalun

Sekolah Kebangsaan Abun Matu

Jenis SK
Email ybb7202@moe.edu.my
Alamat Sungai belaga

Sekolah Kebangsaan Uma Sambop

Jenis SK
Email ybb7203@moe.edu.my
Alamat D/a pejabat pendidikan daerah belaga

Sekolah Kebangsaan Long Segaham

Jenis SK
Email ybb7205@moe.edu.my
Alamat D/a pejabat pendidikan daerah belaga

Sekolah Kebangsaan Long Gang

Jenis SK
Email ybb7207@moe.edu.my
Alamat D/a pejabat pendidikan daerah belaga

Sekolah Kebangsaan Batu Keling

Jenis SK
Email ybb7209@moe.edu.my
Alamat D/a pejabat pendidikan daerah belaga

Sekolah Kebangsaan Airport

Jenis SK
Email ybb7210@moe.edu.my
Alamat D/a pejabat pendidikan daerah belaga

Sekolah Kebangsaan Long Busang

Jenis SK
Email ybb7212@moe.edu.my
Alamat D/a pejabat pendidikan daerah belaga

Sekolah Kebangsaan Punan Ba

Jenis SK
Email ybb7213@moe.edu.my
Alamat D/a pejabat pendidikan daerah belaga

Sekolah Menengah Kebangsaan Bakun

Jenis SMK
Email yea7102@moe.edu.my
Alamat D/a pejabat pendidikan daerah belaga

Sekolah Menengah Kebangsaan Belaga

Jenis SMK
Email yee7201@moe.edu.my
Alamat Jalan taman tipung tului

Jenis Pendidikan di PPD Belaga

Data Sekolah