Sekolah di PPD Beaufort

Sekolah di PPD Beaufort

PPD Beaufort ialah ppd di Sabah, Malaysia. Bilangan sekolah di PPD Beaufort ialah 66 buah sekolah.

Senarai Sekolah di PPD Beaufort

Sekolah Kebangsaan Bangkalalak

Jenis SK
Email xba6002@moe.edu.my
Alamat Peti surat 266

Sekolah Kebangsaan Batandok

Jenis SK
Email xba6003@moe.edu.my
Alamat Peti surat 204

Sekolah Kebangsaan Bentuka

Jenis SK
Email xba6005@moe.edu.my
Alamat Peti surat 336

Sekolah Kebangsaan Bukau

Jenis SK
Email xba6007@moe.edu.my
Alamat Peti surat 554

Sekolah Kebangsaan Gadong

Jenis SK
Email xba6010@moe.edu.my
Alamat Peti surat 165

Sekolah Kebangsaan Garama

Jenis SK
Email xba6012@moe.edu.my
Alamat Peti surat 327

Sekolah Kebangsaan Kabajang

Jenis SK
Email xba6013@moe.edu.my
Alamat Peti surat 167

Sekolah Kebangsaan Kebatu

Jenis SK
Email xba6014@moe.edu.my
Alamat Peti surat 163

Sekolah Kebangsaan Kebulu

Jenis SK
Email xba6015@moe.edu.my
Alamat Peti surat 267

Sekolah Kebangsaan Biah Batu 65

Jenis SK
Email xba6017@moe.edu.my
Alamat Peti surat 102

Sekolah Kebangsaan Kepawa

Jenis SK
Email xba6019@moe.edu.my
Alamat Peti surat no 77

Sekolah Kebangsaan Kota Klias

Jenis SK
Email xba6020@moe.edu.my
Alamat Peti surat 201

Sekolah Kebangsaan Klias Baru

Jenis SK
Email xba6022@moe.edu.my
Alamat Peti surat 159

Sekolah Kebangsaan Klias Kecil

Jenis SK
Email xba6023@moe.edu.my
Alamat Peti surat 191

Sekolah Kebangsaan Kukuro

Jenis SK
Email xba6025@moe.edu.my
Alamat Peti surat 236

Jenis Pendidikan di PPD Beaufort

Data Sekolah