Sekolah di PPD Bau

Sekolah di PPD Bau

PPD Bau ialah ppd di Sarawak, Malaysia. Bilangan sekolah di PPD Bau ialah 44 buah sekolah.

Senarai Sekolah di PPD Bau

Sekolah Kebangsaan Apar

Jenis SK
Email yba1101@moe.edu.my
Alamat D/a pejabat pendidikan daerah bau

Sekolah Kebangsaan Puak

Jenis SK
Email yba1102@moe.edu.my
Alamat D/a pejabat pendidikan daerah bau

Sekolah Kebangsaan Kg Bobak/sejinjang

Jenis SK
Email yba1103@moe.edu.my
Alamat D/a pejabat pendidikan daerah bau

Sekolah Kebangsaan Buso

Jenis SK
Email ybb1101@moe.edu.my
Alamat D/a pejabat pendidikan daerah bau

Sekolah Kebangsaan Opar

Jenis SK
Email ybb1102@moe.edu.my
Alamat D/a pejabat pendidikan daerah bau

Sekolah Kebangsaan Atas

Jenis SK
Email ybb1103@moe.edu.my
Alamat D/a pejabat pendidikan daerah bau

Sekolah Kebangsaan Simpang Kuda

Jenis SK
Email ybb1104@moe.edu.my
Alamat D/a pejabat pendidikan daerah bau

Sekolah Kebangsaan Jagoi

Jenis SK
Email ybb1105@moe.edu.my
Alamat D/a pejabat pendidikan daerah bau

Sekolah Kebangsaan Siniawan

Jenis SK
Email ybb1106@moe.edu.my
Alamat D/a pejabat pendidikan daerah bau

Sekolah Kebangsaan Grogo

Jenis SK
Email ybb1107@moe.edu.my
Alamat D/a pejabat pendidikan daerah bau

Sekolah Kebangsaan Tembawang

Jenis SK
Email ybb1108@moe.edu.my
Alamat D/a pejabat pendidikan daerah bau

Sekolah Kebangsaan Serumbu

Jenis SK
Email ybb1109@moe.edu.my
Alamat D/a pejabat pendidikan daerah bau

Sekolah Kebangsaan Segong

Jenis SK
Email ybb1110@moe.edu.my
Alamat D/a pejabat pendidikan daerah bau

Sekolah Kebangsaan Gumbang

Jenis SK
Email ybb1111@moe.edu.my
Alamat D/a pejabat pendidikan daerah bau

Sekolah Kebangsaan Serabak

Jenis SK
Email ybb1112@moe.edu.my
Alamat D/a pejabat pendidikan daerah bau

Jenis Pendidikan di PPD Bau

Data Sekolah